De verschillende gordels

Er bestaan op de judoladder 16 gradaties voordat je helemaal boven aan bent. Bij de klassen (kyu) wordt er van boven naar beneden geteld. Zo begin je met de zesde kyu (witte band), dan de vijfde kyu (gele band), de vierde kyu (oranje band), de derde kyu (groene band), de tweede kyu (blauwe band) en ten slotte de eerste kyu (bruine band). Bij de graden daarentegen wordt er van beneden naar boven geteld: als je slaagt voor je zwarte band ben je ook meteen eerste dan, hierop volgt de tweede dan, de derde dan, enzovoort. De hoogste dan-graad die je kunt halen, is de tiende dan, Jigoro Kano zelf kreeg na zijn dood de twaalfde dan. Deze graad is echter alleen voor Kano en is dan ook meer symbolisch bedoeld. In Japan wordt er een iets ander systeem gehanteerd.

Tussen elke klasse en graad bestaat er bij ons een zogenaamde wachttijd. Dat is de tijd die minimaal nodig is voor je examen mag doen voor de volgende gradatie. Een judo-examen bestaat uit een competitiegedeelte en een techniekgedeelte. Het onderdeel techniek is dan weer verdeeld in techniek (werptechnieken en controletechnieken) en kata (samen met je partner een principe van het judo laten zien op een voorgeschreven wijze).

Voor de judoka's tot 12 jaar bestaan er nog wat tussenstapjes in de vorm van slippen. De bruine band is de hoogste gradatie in de klassenindeling. De zwarte band daarentegen is de laagste graad bij de dan-graden. Tot en met de derde dan behoor je bij de dan-indeling tot de beginnende graden. Een vierde dan is een gevorderde judoka en een vijfde dan een vergevorderde judoka. De zesde dan is uiteindelijk de meestertitel. Deze judoka's mogen een rood wit geblokte band dragen (of gewoon de zwarte band). De negende en tiende dan tenslotte zijn maar voor heel weinig judoka's weggelegd. Jigoro Kano heeft de twaalfde dan, omdat hij het judo heeft uitgevonden.

De beoordeling

De witte tot en met de bruine band kun je bij je eigen club of school halen. Daarna voor het behalen van de zwarte band, moet je voor een examencommissie verschijnen in je district. De examencommissie bestaat meestal uit vierde en vijfde dan-graden en zij hebben de taak om te beoordelen of je voldoet aan de eisen, die voor die graad gesteld zijn.

Het Gokyo-Systeem

Jigoro Kano gebruikte een bepaalde methode. Hij noemde die methode: gokyo (betekent de verdeling van een aantal technieken in vijf groepen van ieder acht werptechnieken, gerangschikt op een bepaalde manier. In 1895 had hij de gokyo in ruwe vorm samengesteld en pas in 1920 presenteerde hij de gokyo, zoals hij er nu uitziet. Kano gebruikte de volgende principes bij het samenstellen van zijn gokyo:
  • elke techniek in een kyo legt de basis voor een volgende techniek.
  • de technieken zijn opklimmend in moeilijkheid.
In de gokyo zijn de volgende werptechnieken opgenomen:
1e kyo 2e kyo 3e kyo 4e kyo 5e kyo
de-ashi-barai ko-soto-gari ko-soto-gake sumi-gaeshi o-soto-guruma
hiza-guruma ko-uchi-gari tsuri-goshi tani-otoshi uki-waza
sasae-tsurikomi-ashi koshi-guruma yoko-otoshi hane-makikomi yoko-wakare
uki-goshi tsurikomi-goshi ashi-guruma sukui-nage yoko-guruma
o-soto-gari okuri-ashi-harai hane-goshi utsuri-goshi ushiro-goshi
o-goshi tai-otoshi harai-tsurikomi-ashi o-guruma ura-nage
o-uchi-gari harai-goshi tomoe-nage soto-makikomi sumi-otoshi
seoi-nage uchi-mata kata-guruma uki-otoshi yoko-gake
logo