Competities: Praktische informatie

Wat zijn competities? Hoe kan ik aan een tornooi deelnemen? Wat moet ik meenemen? Deze en vele andere vragen omtrent competities worden hieronder hopelijk beantwoord. Heb je toch nog een vraag? Stel ze dan gerust aan uw trainer of onze wedstrijd-verantwoordelijke Kjell.

Doorheen de jaren heeft onze club heel wat titels bijeen gesprokkeld, een overzichtje vind je hier.

Hoe gaat een competitie in zijn werk?

Competities of tornooien zijn evaluatiemomenten waar judoka’s de aangeleerde technieken in een wedstrijdsituatie kunnen toepassen. Er wordt een verschil gemaakt tussen judoka’s jonger dan 13 jaar (U9, U11 en U13), en judoka’s vanaf 13 jaar (U15, U18, U21, …). Voor de groep U7 worden nog geen competities georganiseerd.

Voor de U9, U11 en U13 leeftijdsgroepen spreken we van ‘ontmoetingen’. Bij aanvang van de ontmoeting worden alle judoka’s gewogen, en per gewicht onderverdeeld in poules van 4 judoka’s. Binnen deze poules zullen de judoka’s elk 1x vechten met elkaar, waardoor iedereen in totaal 3x vecht. Uitzonderlijk bevat een poule 5 judoka’s, of minder dan 4 indien niet genoeg judoka’s zijn ingeschreven van een bepaald gewicht. Tijdens de kampen worden de judoka’s begeleid door de trainer of coach. De duur van een gevecht is maximaal 2 minuten. Na afloop krijgt elke judoka een mooi aandenken, meestal een medaille.

Wil je eens proeven van het tornooigebeuren in ongedwongen sfeer? Neem dan zeker deel aan ons jaarlijks pannenkoeken tornooi; een kleinschalig tornooi dat binnen onze judoclub wordt georganiseerd voor de jeugd tot en met U13. Er nemen dus geen judoka’s deel van andere clubs. Onze trainers, die tevens de rol van scheidsrechter op zich nemen, bekijken voor het tornooi hoe de judoka’s worden ingedeeld, en dit zowel op basis van gewicht als judo niveau, zodat iedereen een namiddag vol plezier beleeft. 

Vanaf U15 spreken we van tornooien. Judoka’s kampen in vastgelegde gewichtsklassen. Bij minder dan 6 judoka’s wordt gevochten in een poule waarbij elke judoka 1x vecht met elkaar. Bij meer dan 6 judoka’s wordt een eliminatiesysteem toegepast waarbij de winnaar van een kamp doorgaat naar de volgende ronde en de verliezer afvalt. Deze eliminatiereeks wordt al dan niet voorafgaan door voorrondes in poules, met in bepaalde gevallen de mogelijk tot herkansing bij verlies. Een kamp duurt 3 minuten bij de U15 en 4 minuten vanaf de U18, en wordt verlengd met een golden score indien er geen winst valt binnen de reguliere tijd.

Aan welke tornooien nemen we deel?

Bij het begin van het seizoen wordt met de trainers een selectie gemaakt van lokale tornooien waaraan we als club deelnemen. Deze lijst kan je steeds terugvinden in de agenda op onze website. Aan deze tornooien kan iedereen met een geldige vergunning deelnemen. Een coach wordt vanuit de club voorzien. Hoe hiervoor in te schrijven wordt hieronder uitgelegd.

We nemen als club ook soms deel aan tornooien in het buitenland. Dit zijn meestal grotere tornooien waarvoor geen vrije inschrijving mogelijk is. Onze trainers maken voor deze tornooien zelf de selectie van wie kan deelnemen en communiceren dit tijdig met de geselecteerde judoka’s en hun ouders. Ook voor deze tornooien gaat de trainer mee als coach.

Uiteraard kunnen we als club niet aan elk mogelijk tornooi deelnemen. Indien een judoka wil deelnemen aan een ander tornooi dan deze vermeld op onze website, kan dit op eigen initiatief, maar wel in overleg met de trainer. Voor deze tornooien wordt geen coach van de club voorzien. Inschrijven voor deze tornooien kan per mail naar de wedstrijd-verantwoordelijke via jitsukwaihamme@hotmail.be na overleg met de trainer.

Hoe kan je inschrijven voor een tornooi?

Inschrijven voor de lokale tornooien waaraan we als club deelnemen kan via de agenda op onze website. Klik in de agenda door naar het tornooi waaraan je wil deelnemen. Hier zal je de praktische informatie betreffende het tornooi vinden zoals de locatie en datum van het tornooi, alsook de flyer indien beschikbaar. Via de link ‘inschrijven’ kom je op een google formulier terecht dat je dient in te vullen. Zo ontvangt de wedstrijd-verantwoordelijke jouw inschrijving, en krijg je een bevestigingsmailtje terug. Meer hoef jij niet te doen.

De wedstrijd-verantwoordelijke zal nu jouw inschrijving verwerken bij Judo Vlaanderen, waarvan je een tweede bevestiging per mail zal ontvangen. Het inschrijvingsgeld voor een tornooi wordt steeds door de club betaald*. Ook hier hoef je niks voor te ondernemen, ook niet indien dit in het bevestigingsmailtje van Judo Vlaanderen vermeld staat. Ongeveer een week voor het tornooi ontvang je van de wedstrijd-verantwoordelijke een laatste mailtje met alle praktische informatie voor het tornooi zoals de locatie en het tijdstip van de weging.

Voor tornooien op eigen initiatief en selectietornooien kan je niet zelf inschrijven via onze website; dit kan enkel per email naar jitsukwaihamme@hotmail.be na overleg met de trainer. Ook voor deze tornooien betaalt de club het inschrijvingsgeld*.

* Het inschrijvingsgeld voor tornooien wordt altijd door de club betaald. Op jaarbasis is dit een hele som, die we als club met het meeste plezier betalen ter ondersteuning van onze judoka’s. Het spreekt dan ook voor zich dat je je met een inschrijving volledig engageert om deel te nemen aan het tornooi. Bij annulatie van een inschrijving later dan 3 weken voor het tornooi plaatsvindt, zien we ons genoodzaakt het inschrijvingsgeld van u terug te vorderen.

Wat neem ik mee op tornooi?

Er zijn een aantal zaken die je zeker mee dient te nemen op tornooi:

  • Geldige vergunning en identiteitskaart (vanaf 12 jaar)
  • Eigen graadsgordel, rode en witte wedstrijdgordel (via de coach tot de U13)
  • Wit judopak (gewassen!), let erop dat de mouwen lang genoeg zijn (tot aan de pols)
  • Wit t-shirt (dames)
  • Haarrekkertje (zonder ijzer) bij lang haar (de hals moet vrij zijn)
  • Dikke trui voor tussendoor
  • Water of sportdrank en iets om te eten

Veel succes!


JITSU-KWAI HAMME


Background